Creality CR-10

From Chalmers Robotförening
CRF:s orangea och blåa CR-10-S4

Creality CR-10 är en 3D-skrivare I budgetsegmentet tillverkad av det kinesiska företaget Creality 3D. Det finns tre versioner av denna skrivare med utskriftsvolymerna 300 mm, 400 mm eller 500 mm kubiskt. För att skilja dessa versioner åt brukar användare lägga till S3, S4 eller S5 på slutet av namnet. På CRF använder vi 400 mm-versionen, dvs. Creality CR-10-S4. Denna skrivare släpptes tidigt 2017 och blev väldigt populär på grund av dess låga pris och höga utskriftsvolym. De skrivare som finns på CRF köptes in i juli 2017.

Eftersom att dessa skrivare är så pass stora och saknar ombyggnad är det svårt att få upp temperaturen på både byggplattan och omkringliggande luft. Därför rekomenderas endast PLA eller andra filament som ej beter sig som till exempel ABS.

Om man vill veta mer finns det väldigt mycket bra resurser om de flesta 3D-skrivare om man söker på internet.

Information

 • Utskriftsvolym: 400 mm × 400 mm × 400 mm
 • Filamentdiameter: 1.75 mm
 • Munstycke diameter: 0.4-0.8 mm
 • Rekomenderade material: PLA och PETG
 • Maximal temperatur munstycke: 250 °C
 • Maximal temperatur byggplatta: 60 °C

Cura (3.4.1)

Nedan följer rekomenderade inställningar för användning med slicer-programmet Cura (3.4.1). OBS: Den senaste versionen som verifierat fungerar är 3.4.1. I nyare versioner finns det problem med att ställa in filamentdiameter i maskininställningar.

Maskininställningar

X (Width) 400 mm X min 20 mm
Y (Depth) 400 mm Y min 10 mm
Z (Height) 400 mm X max 10 mm
Build Plate Shape Rectangular Y max 10 mm
Machine Center is Zero No Gantry height 99999999999 mm
Heated Bed Yes Number of extruders 1
GCode flavor RepRap (Marlin) Material Diameter 1.75 mm
Nozzle size 0.4 mm / 0.6 mm / 0.8 mm

Rekomenderade utskriftsparametrar

För att göra dessa inställningar behöver man byta Print Setup från Recommended till Custom. Man måste också komma ihåg att ändra nozzle-diameter i maskininställningar om man har bytt nozzle.

Material PLA PLA
Nozzle diameter 0.4 mm 0.8 mm
Layer height 0.2 mm 0.4 mm
Wall thickness 0.8 mm 1.6 mm
Top/bottom thickness 0.8 mm 1.6 mm
Infill density 15% 20%
Printing temperature 210 °C 220 °C
Build plate temperature 45 °C 45 °C
Diameter 1.75 mm 1.75 mm
Flow 100% 100-120%
Enable retraction Yes Yes
Print speed 60 mm/s 40 mm/s
Travel speed 80 mm/s 90 mm/s
Enable print cooling Yes Yes
Enable support No* No*
Build plate adhesion type Skirt** Skirt**

* Om man skriver ut något som är avlångt eller har ett litet fotavtryck mot byggplattan rekommenderas det att man använder RaftBuild plate adhesion type. Detta förhindrar att utskriften "warpar" eller lossnar från byggplattan.

** Om man skriver ut något som har delar som hänger utan stöd mot byggplattan (tänk ett träd där endast stammen bär upp trädkronan) så behöver man sätta Enable support till Yes.

Manövrering

Jogga axlar

Elkraft:

 1. Tryck på encoder-hjulet och välj PrepareMove axis1 mm
 2. Välj sedan X (vänster/höger), Y (fram/bak) eller Z (upp/ner).
 3. Vrid på hjulet för att köra i valt led. Var försiktig när du kör skrivaren in i ändlägena så att inte motorerna slits ut i onödan. Förflyttningar i Z-led tar ett tag så vrid inte på hjulet för snabbt.

Handkraft:

 1. Tryck på encoder-hjulet och välj PrepareDisable steppers
 2. Du kan nu flytta skrivhuvudet med handkraft i X-led och byggplattan i Y-led. Försök inte flytta skrivhuvudet i Z-led (upp/ner).

Rengöring

 1. Endast vattenlösligt lim används på byggplattan som torkas av med våt trasa. Om någon har använt något annat kan det behöva användas aceton eller etanol.
 2. Kör upp munstycket en bit i Z-led så att det är lätt att komma åt.
 3. Välj ControlTemperatureNozzle och ställ temperature till 210 °C.
 4. Låt munstycket komma upp i temperatur och plocka sedan bort plastresterna från det med en pincett (utan att bränna sig eller skada munstycket).
 5. Stäng av skrivaren eller Välj PrepareCooldown.

Bed-leveling

Ledskruvar

Mät med ett skjutmått från x-axeln ner till ramen.
Skruva på ledskruven försiktigt tills de båda sidorna är i samma nivå.

Skrivaren har ett problem med att ledskruvarna i Z-led hamnar på olika höjd. Det kan i värsta fall skilja en hel centimeter mellan den vänstra och högra sidan. Detta gör det omöjligt att kalibrera byggplattan. För att lösa detta gör man följande:

 1. Tag ett skjutmått och mät från x-axeln som löper över skrivaren ner till ramen i basen. Gör detta på båda sidor.
 2. Skiljer det mer än 3 mm mellan sidorna behöver ledskruvarna manuellt justeras så att de hamnar på rätt höjd.
 3. Välj en av ledskruvarna och justera denna för hand så att de båda sidorna hamnar i samma nivå.

Byggplatta

 1. Se till att det inte finns några plast- eller limrester på munstycket respektive byggplattan.
 2. Skruva på byggplattans fyra tumskruvar så att byggplattan kommer ner en liten bit. Detta förhindrar att munstycket krockar i den när vi sedan ska köra det till hem-positionen.
 3. Välj PrepareAuto home och vänta på att skrivaren går till sin hemposition.
 4. Välj PrepareDisable steppers för att avaktivera stegmotorerna. Man kan nu flytta på skrivhuvudet och byggplattan manuellt med handkraft.
 5. Flytta nu skrivhuvudet till ett av skrivarens hörn. Justera på motsvarande tumskruv så att munstycket och byggplattan nästan precis rör varandra. Ett bra sätt att göra detta på är med en bit papper. Lägg pappret mellan munstycket och byggplattan och justera tills du känner lite motstånd när du försöker flytta pappret.
 6. Gå nu runt byggplattan med- eller motsols och upprepa steg detta tills vi har rätt höjd i alla hörn. Det krävs ibland flera varv.

Plocka ut gammalt filament

 1. Välj ControlTemperatureNozzle och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som sitter i.
 2. Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. Filementet ska nu kunna röra sig fritt. Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna.
 3. Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet så att du ser att munstycket extruderar lite plast. 1-2 cm brukar räcka.
 4. Fortsätt att hålla in armen och ryck bestämt ut filamentet ur skrivhuvudet. Dra det hela vägen ut ur PTFE-röret förbi extrudern.
 5. Du kan nu släppa extruder-armen och plocka bort filament-rullen.

Sätta i nytt filament

 1. Starta skrivaren.
 2. Välj ControlTemperatureNozzle och ställ temperature till utskriftstemperaturen för filamentet som ska sättas i.
 3. Vänta på att skrivaren kommer upp i temperatur.
 4. Tryck på extrudermotorns arm i slutet av PTFE-röret som matar filementtråden. Tryck inte nedåt på skrivaren då detta kan leda till att z-axlarna blir ojämna.
 5. Samtidigt som du håller in armen, mata försiktigt in filamentet genom extrudern, hela vägen genom PTFE-röret.
 6. Forsätt att för hand mata in plast tills du ser att all den gamla plasten har försvunnit ur munstycket. Det kan ofta krävas 10 cm eller mer för detta.
 7. Släpp extruder-armen.

Användning

Utskrift

Som lim rekomenderas varmt det klassiska limstiftet "Pritt".

När skrivaren är kalibrerad och rengjord kan vi äntligen skriva ut en modell! För att förbereda en modell för 3D-utskrift kan ni läsa här.

 1. Stoppa i SD-kortet med din modell.
 2. Starta skrivaren. (Om du stoppar i SD-kortet efter att skrivaren har startats får du välja PrepareChange SD-card så att skrivaren laddar om SD-kortet).
 3. Välj PreparePrint from SD och välj din modell.
 4. Medan skrivaren värmer upp kan du applicera ett lager med lim på den yta du kommer att skriva ut på. Dvs. ska du bara skriva ut en liten figur behöver du inte täcka hela byggplattan med lim.
 5. Vänta på att skrivaren blir varm.
 6. När skrivaren börjar närma sig sin sluttemperatur kan det vara bra att man sitter med en plast-pincett och plockar bort eventuellt plast-läckage från munstycket. Detta kan följa med och förstöra din utskrift.
 7. Låt skrivaren arbeta klart.
 8. När utskriften är färdig kan man ofta lossa på utskriften direkt med handkraft eller genom att försiktigt använda en skrapa. Annars är det alltid enklare att låta byggplattan kallna. Plasten krymper då och utskriften lossnar ofta av sig självt. Använd ALDRIG våld när du försöker ta loss en utskrift. Byggplattan är av glas och kan lätt skadas.
 9. Torka gärna av eventuella limrester och se till att det är rent och snyggt för nästa person som ska använda skrivaren.

Avbryt en utskrift

Med 3D-utskrifter kan saker och ting ofta gå fel. Då är det bäst att avbryta utskriften och börja om från början.

 1. Välj PrepareStop print
 2. Flytta upp skrivhuvudet en bit (se manövrering) och plocka bort den gamla utskriften.
 3. Vill du börja om direkt är det bara att skriva ut igen. Vill du däremot komma tlllbaka senare måste du antingen stänga av skrivaren eller välja PrepareCooldown.

Anteckningar

 • 2017-07-30: Ibland kan de två gängstavarna som styr Z-axeln bli osynkroniserade. Det innebär att X-axeln kommer att vara sned då den är lägre/högre än på den andra sidan. För att lösa detta stänger man först av stegmotorerna. Sedan tar man ett skjutmått och sätter mot kanten på X-axeln och mäter ner till maskinen botten-ram. Vrid sedan på gängstavarna för hand för att få dem i samma höjd på båda sidor.