Cura

From Chalmers Robotförening

Cura är ett open-source slicer-program. Det är ursprungligen utvecklat av företaget Ultimaker som en slicer till deras 3D-skrivare, men fungerar minst lika bra till nästan alla andra skrivare som finns på marknaden. Det är idag (2017) ett av de mest populära programmen för detta ändamål och det stöds av alla stora operativsystem.

Användning

Nedan följer en grundläggande guide för hur man använder Cura.

Installation

Programmet kan laddas ner från Ultimakers hemsida och installeras som vanligt.

Maskininställningar

För att Cura ska kunna skapa rätt maskininstruktioner behöver programmet veta om hur skrivaren man tanker använda ser ut. Välj därför MachineAdd new machine. I dialogen som dyker upp ställer man sedan in rätt inställningar för skrivaren. Du kan finna dessa på respektive sida för varje skrivare. Se sedan till att dessa maskininställningar är valda när det är dags att skriva skriva ut.

Ladda STL-fil

För att ladda en STL-fil väljer man FileOpen File.

Utskriftsinställningar

Den del som är viktigast I användandet av en slicer är vilka utskriftsinställningar man väljer. Dessa beror på hur modellen ser ut, vilket material man använder, hur snabbt det ska gå, osv. Det finns med andra ord inga perfekta inställningar som fungerar för alla modeller på alla maskiner med alla material. Detta kräver eftertanke och ofta flera försök innan man får en perfekt utskrift. Man kan finna rekomenderade utskriftsinställningar för Cura på respektive sida för varje skrivare.

Exportera G-code

När alla inställningar ser bra ut är det dags att exportera G-code. Om man har ett SD-kort inkopplat i datorn kan man helt enkelt välja Save to external device. Om detta inte är fallet kan man istället välja Save as file och själv bestämma var man vill spara sin G-code.

Utskrift

Nästa steg är att faktiskt använda maskinen till att skriva ut. För detta kan man se instruktioner på respektive sida för varje skrivare.