Ultimaker 3

From Chalmers Robotförening
Den Ultimaker 3 som för tillfället står på CRF.

Bland 3D-skrivarna på CRF står det för tillfället (2017-01-01) en Ultimaker 3. Denna är tillfälligt utlånad till CRF av en institution på Chalmers för utvärdering inför ett kommande laboratorie/verkstad. I utbyte mot att CRF är med och utvärderar maskinen får vi tillgång till kostnadsfria utskrifter med denna ganska dyra maskin (ca. 37 000 kr).

Information

 • Utskriftsvolym: 215 mm x 215 mm x 200 mm
 • Utskriftsvolym (dual extrusion): 197 mm x 215 mm x 200 mm
 • Filamentdiameter: 2.85 mm
 • Munstycke diameter: 0.4-0.8 mm
 • Rekomenderade material: Nylon, PLA, ABS, CPE, CPE+, PVA, PC, TPU 95A, PP, och Breakaway
 • Maximal temperatur munstycke: 280 °C
 • Maximal temperatur byggplatta: 100 °C

Material

För materialkompatibilitet se: https://ultimaker.com/en/resources/49799-material-compatibility

Material Pris (kr/kg)* Fördelar Nackdelar Kommentar Dörr Lim
PLA 547 Luktfritt, biologiskt nedbrytbart, enkelt att printa Låg styrka, temperaturtålighet (max 60C) Väldigt trevligt att printa Valfritt Rekommenderat
ABS 547 Tåligt och ganska temperaturtåligt Warping, lagervidhäftning och luktar Ganska trevligt att printa som har bra styrka. Starkt rekommenderat Starkt rekommenderat
PVA 1412 Vattenlöslig Vassa kanter och flisbildning Var försiktig vid avlägsning av materialet, använd handskar och skyddsglasögon. Valfritt Behövs ej
TPU 95A 993 Semiflexibelt Låg temperaturtålighet Utskriftinställningar som infill pattern och infill procent påverkar flexibiliteten. Valfritt Okänd
PP 990 God kemisk motståndskraft, exceptionell utmattningstålighet, temperaturtålig och elektriskt isolerande Låg temperaturtålighet Utskriftinställningar som infill pattern och infill procent påverkar flexibiliteten. Starkt rekommenderat Okänd
PC 907 Temperaturtålig (glastemp. 110C), hög slagtålighet och slitstyrka, eldtåligt. Hög print/omgivningstemperatur, svårprintat Funktionella delar Starkt rekommenderat Okänd
Nylon 907 Hög slagseghet, högt motstånd mot mekaniskt slitage Mycket hydroskopiskt, svårprintat Funktionella delar Valfritt Starkt rekommenderat
CPE 693 Goda kemiska och mekaniska egenskaper Kan vara svårprintad Funktionella delar Valfritt Starkt rekommenderat
CPE+ 907 Samma som CPE fast mycket värmetåligt (100C) Samma som CPE Funktionella delar Starkt rekommenderat Starkt rekommenderat
 • Priser är inkl. moms och beräknade på Ultimakers egna material köpta från 3dverkstan.se.

Användning

Byta material

När man byter material är det viktigt att stegen görs i rätt ordning för att maskinen skall känna av eventuella NFC-taggar i rullarna och använda rätt inställningar vid utskrift.

 1. Gå till menyn Material/Print coreMaterial 1 eller 2Change.
 2. Vänta på att print core värmer upp och backar ut det gamla materialet.
 3. Plocka bort materialet från mataren och hållaren.
 4. Placera det nya materialet på hållaren och vänta på att skrivaren känner igen det om det har NFC-tagg. Använder du inte en sådan rulle kan du manuellt ställa in materialet.
 5. Stoppa in materialet i mataren och tryck tills matarhjulet greppar tag.
 6. Bekräfta att du har stoppat in materialet i mataren genom att trycka på ultimakerns framsida.
 7. Efter att materialet har matats fram, vämnta på att det extruderas från skrivhuvudet och tryck på knappet igen.

Byta print core

Ultimakern har två print cores i skrivarhuvudet som är utbytbara. Det finns två typer av print cores:

 • Typ AA: för att skriva ut byggnadsmaterial (PLA, ABS, CPE och Nylon)
 • Typ BB: för att skriva ut stödmaterial (PVA)

Varje Ultimaker kommer med två AA cores och en BB core. Detta betyder att det är möjligt att skriva ut två byggnadsmaterial, eller ett byggnadsmaterial och ett stödmaterial. Ultimakern har koll på vilka cores som är installerade var, och vilka material som får användas i dem.

För att installera en print core, följ stegen på Ultimakerns display. Tänk på att hålla i skrivhuvudet när du drar ut print coren för att hålla det stabilt. Tryck sedan in den nya så att du hör ett klick.

Bed leveling

Ultimakern gör en så kalla bed leveling på tre olika sätt:

 • Mesh-leveling: Innan varje utskrift kommer Ultimakern automatiskt att göra en bed leveling.
 • XY-offset: Denna kalibrering skriver ut en test-print som sedan jämförs mot en referensmodell. Följ anvisningarna på displayen för att göra detta. Detta behöver endast göras då en ny kombination av print cores används (osannolikt).
 • Manual build plate leveling: Detta behöver endast göras om den automatiska kalibreringen inte klarar av sitt jobb. Följ anvisningarna på displayen och används tumskrivarna för detta.

Fel-logg

En kabel låg och skavde mot en rem och gick av.
 • 2017-12-22: Viktor och Oskar upptäckte att fel dörr har levererats till skrivarens inbyggnad. Den skall skickas tillbaka mot en ny.
 • 2017-12-29: André upptäckte att en kabel till en ändlägesbrytare hade gått av. Den verkar ha legat och skavt mot en rem redan från fabriken. Den löddes åter fast.
 • 2018-02-03: André upptäckte att skrivhuvudet inte matade ut plast halvvägs genom en print. Han var tvungen att dra ut filamentet ur mataren med handkraft och märkte då att filamentet hade en liten förtjockning på ett ställe som gjorde att det fastnade. Varierande filament-diameter var alltså problemet.