Talk:IntroARM

From Chalmers Robotförening

i http://chalmersrobotics.se/wiki/IntroARM#Elektronik kanske man skulle lägga till vilka portar som är utdragna på pin-array (om det är någon port som är utdragen? samt vilka funktioner man kan dra ut på de pinnarna? t.ex. pwm, analogmätning, uart etc.