Slic3r

From Chalmers Robotförening

Slic3r är ett väl använt Slicer-program. Det finns till alla stora OS. Det är ett ganska kraftfullt program som ger väldigt stora möjligheter till att ställa in och tweaka din print. Slic3r har 3 separata inställningsvyer. Nominellt arbetar alla helt oberoende av varandra, d.v.s. du behöver bara ändra på en av vyerna för din print, men för vissa svåra prints kan du behöva tweaka flera av dem.

 • Print Setting - Där du ställer in det mesta hur den ska printa din bit (lagertjocklek, hastigheter, infill pattern, support osv). Detta är den vyn du oftast kommer att ändra på.
 • Filament settings - Inställningar för det material du ska printa med. Det enda du i princip ställer in här är vilken temperatur du ska köra materialet i och om du ska ha någon värme på plattan.
 • Printer settings - Ställer in vilken specifik maskin du använder. Här kan man även lägga in egen g-kod att köras i början eller slutet av varje print.

Varje gång du ändrar dessa settings kan du spara en ny profil. Välj gärna ett namn som beskriver dina inställningar i stora drag (exempelvis Bukobot 0.3 Layer 10% Fill eller Bukobot 0.3 Layer 50% Fill (SLOW NinjaFlex)). Dina profiler sparas som .ini-filer någonstans på din dator, vart beroende på OS:

 • OSX - user/Library/Application Support/Slic3r
 • Linux - ~/.slic3r (ej verifierat)
 • Windows - local\AppData\roaming\slic3r (ej verifierat)

Slic3r-profiler

Här samlar vi användbara Slic3r-profiler för våra maskiner. Se till att namnge dem på ett bra sätt!

Sequential print

Slic3r har sedan v1.2.9 en funktion för sequential print, som är bra att använda om man ska printa många små saker. Med denna inställning kommer den att printa klart hela objektet innan den påbörjar nästa, vilket för att resultatet på varje enskilt objekt blir bättre, samt att du faktiskt får ut några bra bitar även om printern dummar sig efter halva tiden. Restriktionerna är dock att du inte kan printa för höga saker (höjden på din bit måste vara mindre än . Du hittar inställning under Output Options (Kryssa i "Complete individual objects"). Övriga inställningar är per maskin.

 • Bukobot:
  • Radius Clearence: 15 mm
  • Height Clearence 10 mm
 • CrealityX410:
  • Radius Clearence: 70 mm
  • Height Clearence 20 mm