Simplify3D

From Chalmers Robotförening

Simplify3D är ett Slicer-program som måste användas med Zyyxen. Här får någon annan skriva hur man använder det. Många anser att det är det absolut bästa programmet som ger bäst resultat.