Kylskåpskassasystem

From Chalmers Robotförening

Beskrivning

Syftet med det här projektet är att konstruera ett system för att köpa/sälja fika och komponenter. Största motivationen till detta är den förbättrade möjligheten till bokföring som det kommer medföra. Exempelvis kan fika köpas efter hur mycket som faktiskt går åt av de olika varianterna istället för att köpa "lite av varje".

Systemet består av ett kretskort (med mikroprocessor, SD-minneskort samt ps/2 ingångar), LCD-display (20 tecken/rad, 4 rader), realtidsklocka och en streckkodsläsare. SD-kortet skall ha ett FAT-filsystem och varor samt händelser loggas i vanliga textfiler med 8-bitars unicode som teckenkodning. Nya varor/komponenter/användare kan läggas till direkt från enheten eller alternativt från en dator, allt som krävs är att textfiler redigeras på minneskortet.

Hårdvara

Systemet består av

 • ATMega644 (Mikroprocessor)
 • Realtidsklocka
 • Streckkodsläsare med ps/2 utgång
 • Numerisk keypad (ps/2)
 • Minneskort
 • LCD-display (20 tecken/rad, 4 rader)


Mjukvara

Kod kommer läggas upp här inom kort. Över 20 filer med källkod finns för tillfället.

Status

Klart

 • ps/2 protokollet är implementerat. Det är helt interruptstyrt och enkelt att använda. Alla funktioner man kan behöva finns.
 • Streckkodsläsaren är testad och fungerar bra med mikroprocessorn och det ovan nämnda ps/2 protokollet. Kräver 2 ingångar, VCC och GND.
 • LCD-displayen har färdiga drivrutiner och dessa är enkla att använda. Den körs i 4-bitars läge (kräver 6 utgångar) och kommunikationen är inte tidskritisk.
 • Keypaden fungerar också bra med mikroprocessorn och ps/2-protokollet. Kräver 2 ingångar, VCC och GND.
 • Strukter och funktioner för att hantera/jämföra/identifiera varor.
    • Uppdatering ****
 • Hårdvaran är färdigbyggd.
 • Minneskortet är testat och fungerar bättre än förväntat. Kommunikationen är tillräckligt snabb för att spela upp 44.1 khz wav-filer från minneskortet i realtid helt interruptbaserat och köra programmet samtidigt.
 • All kod för smidig hantering av realtidsklockan över i2c är färdig.
 • Funktioner som hanterar konstanta strängar är anpassade för att använda så lite ramminne som möjligt genom att använda <avr/pgmspace.h>. Läs mer om detta [[1]]. Även en del funktioner från [[2]] är anpassade för detta efter några modifikationer.
 • Wav-ljudfiler kan spelas upp helt interrupt-baserat samtidigt som programmet körs. Delar av headern till wav-filerna läses in och används för att ställa in interrupt och andra parametrar beroende på samplingfrekvens, antal kanaler, bithastighe, etc. Detta fungerar bättre än förväntat.

Behöver göras

 • Menysystem och några andra delar av programmet behöver skrivas.