Host-program

From Chalmers Robotförening

Host-program är det som kommunicerar direkt med printern och skickar den instruktioner hur den ska printa. Exempel är Repetier host, Pronterface och Octoprint. På CRF kör vi primärt Repetier Host i kombination med Octoprint.

Repetier host

Repetier host interfacar med Slic3r och (Cura eller Skeinforge, beroende på version). Fördelen med Repetier host är den har en ganska