CAD-program

From Chalmers Robotförening

CAD står för Computer-Aided Design. Det är alltså en mjukvara som kan användas för att till exempel skapa 3D-modeller eller kretskorts-layouter. Dessa modeller kan sedan användas för bland annat tillverkning i 3D-skrivare och CNC. Beroende på vad man designer finns det olika program med olika specialiseringar.

Mekanisk design

Om man vill skapa tekniska designer med precisa mått vill man använda sig av så kallad parametrisk modellering där alla geometrier på modellen beskrivs med exakta mått. Detta är bra för saker som ska monteras ihop, röra sig, bära vikt, osv. Här följer en lista over några sådana program:

Organisk design

Ibland vill man bara göra modeler som inte nödvändigtvis kräver exakta dimensioner. Detta är ofta fallet då man gör modeller så som karaktärer, växter, eller konst. Då är det väldigt jobbigt att arbeta med ett parameterstyrt program så man väljer istället ett program som passer ändamålet bättre. I dessa program kan man istället skulptera former och använda verktyg som istället påverkar dessa former på ett organiskt sätt. Här följer några sådana program:

Elektrisk design

När man är ute efter att göra en elektrisk layout, till ett eget kretskort till exempel, använder man också CAD-mjukvara. Här gör man dock Inga 3D-modeller, utan man jobbar i 2D och ritar istället kretsar och sätter ut kretselement. Här är några sådana program: