Difference between revisions of "Program IntroARM"

From Chalmers Robotförening
Line 74: Line 74:
* Andra nödvändiga moduler: I2C
* Andra nödvändiga moduler: I2C


==DAC (Digital-analog converter)=
==DAC (Digital-analog converter)==
Skickar ut en analog spänning på en pinne.
Skickar ut en analog spänning på en pinne.

Revision as of 15:35, 22 October 2014

Denna sida innehåller information om programmet för IntroARM. Här finns dokumentation för de specialskrivna biblioteksfunktioner som finns för IntroARM (t.ex. styra LEDs, Motorer, läsa sensorer etc). För mer allmän information om STM32, kolla på sidan Programmering STM32.

Programmet

Olika varianter av programmet hittar du här: File:IntroARM kod.zip
Denna kod innehåller endast de specifika .c- och .h-filer som IntroARM använder sig av. Zip-filen innehåller ett startup-script (.S-filen) som behövs. Programmet bygger på STs standard-bibliotek som inte följer med, men som kan hittas via STs hemsida (Todo: Lägg till en länk där man hittar det). Det finns inte heller med ett länkarscript, som också behövs.

File:IntroARM Makefile Project.zip
Är ett komplett projekt med samma kod som ovan men innehåller allt som behövs för att kompilera koden under korrekt uppsatt Eclipse i Ubuntu. Detta innebär bibilotek, länkarskript och makefil. Programmet testar grundläggande funktioner som motorer, knappar, LEDs, sensorer, UART och buzzer.

File:Main start.zip
Detta är en modifierad main-fil som stödjer (till viss del) startmodulsystemet. Det som inte stöds är att den inte sparar sitt state mellan power cycles, så den måste programmeras med en ny startadress varje gång. Detta går att lösa genom att t.ex. nollställa statemaskinen via en knapptryckning (vid kanpptryckning, sätt startState till STATE_POWER) alternativt implementera att den sparas i Flash.

Generell info

Målet är att programmet ska vara uppdelat i moduler, d.v.s. att man ska kunna välja att endast använda vissa delar av programmet oberoende av andra delar. Man väljer vilken modul man ska använda genom att inkludera filen och köra init-funktionen för den.

Port-karta

Nedan följer en beskrivning på vilka portar som är kopplade till vilka funktioner på IntroARM.

Modulerna

Nedan följer en beskrivning av varje modul. En del filer kan innehålla fler än en modul, vilket gör att dessa moduler är sammankopplade.

Grundmoduler

Det finns ett antal moduler som är mycket grundläggande för IntroARMs funktion. Dessa bör alltid användas. Detta är dels standard-peripheral-biblioteket från ST samt time-modulen (består av time.h och time.c). Time-modulen innehåller funktioner för tidsmätning och delay. Här finns även ett interrupt som går varje ms (sysTick-interruptet).

LEDs

Styr de LEDs som finns på IntroARM.

 • Filer: led.c och led.h
 • Andra nödvändiga moduler: Inga
 • Settings: Inga
 • Funktioner:
  • ledInit(): Initierar portar och klockor för LEDs. Släcker även alla LEDs.
  • Makros för varje LED: Varje LED har ett makro som använder för att styra LEDs med. Makrona heter LED_x_cmd() där x är numret på LEDen (1 till 6) och cmd är kommandot, d.v.s. SET, CLEAR eller TOGGLE. Notera att kommandot måste avslutas med ";". Exempel: LED_1_SET(); delay_ms(500); LED_1_CLEAR();

Knappar

Hanterar knapparna för användarinput.

 • Filer: sw.c och sw.h
 • Andra nödvändiga moduler: Inga
 • Settings: Inga
 • Funktioner:
  • swInit(): Initierar portar och klockor för knapparna. Sätter pulldown Todo: kolla så att det är korrekt
  • Makros för att läsa av knapparna: SW_x där x är numret på knappen (1 eller 2). Makrot har värdet 1 ifall knappen är nedtryckt och 0 ifall den inte är nedtryckt. Exempel: if (SW1) {do_stuff()}

UART

Styr uart-kommunikation

Motor

Styr motorerna.

Front-sensorer

Pulsar IR-LEDs och läser av status hos sensorerna. Gör viss nödvändig databehandling.

Kantsensorer

Sköter ADC och läser av kantsensorerna.

Tachometrar

Sköter ADC och läser av tachometrar. Kan presentera data på ett antal olika former.

Batterimätning

Sköter ADC och mäter batterispänningen. Kan presentera datan som V via uart eller på LEDsen

 • Andra nödvändiga moduler: UART, LEDs

Buzzer

Piper buzzern i olika frekvenser. Har en viss buffert för att spela upp ljud.

SD-kort

Läser och skriver data från/till SD-kortet. Kan användas för t.ex. loggning eller lagring av musik (att spela upp på buzzern)

I2C

Kommunicerar med I2C.

MPU6050

Gör inställningar och läser data från MPU6050 (accelerometer och gyro, x,y,z).

 • Andra nödvändiga moduler: I2C

DAC (Digital-analog converter)

Skickar ut en analog spänning på en pinne.