Talk:IntroARM

From Chalmers Robotförening
Revision as of 23:20, 8 November 2013 by Vilse (talk | contribs) (Created page with "i http://chalmersrobotics.se/wiki/IntroARM#Elektronik kanske man skulle lägga till vilka portar som är utdragna på pin-array (om det är någon port som är utdragen? samt ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

i http://chalmersrobotics.se/wiki/IntroARM#Elektronik kanske man skulle lägga till vilka portar som är utdragna på pin-array (om det är någon port som är utdragen? samt vilka funktioner man kan dra ut på de pinnarna? t.ex. pwm, analogmätning, uart etc.